بنیاد بازی‌های حرکتی سه سال در بندرعباس فعالیت دارد

موسس بنیاد بازی‌های حرکتی:

ارسال شده در ۳ مهر ۱۴۰۰

بازی فرصتی برای رشد و توسعە مهارتهای حرکتی درشت و ظریف است و زمینۀ تأمین سلامت جسمی  کودک را فراهم می آورد؛ و همچنین به رشد قوە تخیل و خلّاقیت کمک می کند.

حـساس بـودن اوایـل کـودکی در یادگیري مهارتهاي بنیادي توسط بسیاري از محققان این رشته تأکید شده است، . به این ترتیب ایجاد فرصتهاي فـراوان و مناسـب براي رشد در این دوره از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در اوایل کودکی اولین تجربه هاي کودك از بازي با کودکان دیگر به دست می آید. حدود چهار سـالگی تمایـل بـه فعالیت هـاي گروهی در کودکان افزایش یافته و ارتباط موفقیت و عدم موفقیـت در اجراهـاي حرکتـی بـا احـساس، کـاملاً قابـل مـشاهده است. احساس موفقیت درکودك با احساس لذت همـراه اسـت و ایـن خـود عامـل خـوبی بـراي ارضـاي کـودك و پیـشرفت شخصیت وي می باشد، ضمن اینکه او را براي تکرار حرکات ترغیب می کند.

بنیاد بازیهای حرکتی پارس زیر نظر مربیان متخصص و متعهد با هدف توسعه مهارتهای بنیادی کودکان شهرستان بندرعباس در مجموعه ورزشی خلیج فارس فعالیت دارد. به همین منظور فرصتی پیش آمد تا با رقیه زاهدی پور موسس بنیاد بازی های حرکتی کودکان که در زمینه مهارت های بنیادی ، حرکتی کودکان فعالیت دارد  گفت وگویی داشته باشیم.

رقیه زاهدی پور گفت: بیش از سه سال هست که بنیاد بازیهای حرکتی پارس تاسیس کرده ام که مدیر عاملی آن ملیحه کهن پورمی باشد.

هر دو به عنوان مربیان مهارتهای بنیادی حرکتی کودک پس از گذراندن دوره های مربوطه در سالنی در مجموعه خلیج فارس شروع بکار کردیم که متاسفانه پس از گذشت چند ماه با شیوع ویروس کووید 19 فعالیتهای ما در سالن ورزشی محدود شد و  در فضای مجازی نیز  فعالیت محدود داریم که با طولانی شدن کرونا و با اصرارخانواده ها و در جهت حرکتی و جلوگیری از فقر حرکتی، توسعه سواد بدنی ، و بهبود مهارت‌های حرکتی پایه و بنیادی کودکان شروع به کار را با همکاری  منصورروشن قیاس رییس هیات دوومیدانی استان در  ورزشگاه خلیج فارس در فضای آزاد را زدیم که با استقبال خانواده ها مواجه شدیم و با رعایت دستور العمل های ستاد کرونا و شیوه نامه های بهداشتی فعالیت داریم.

 ریئس موسس بنیاد بازی های حرکتی پارس بیان کرد: فعالیت حوزه مهارتهای بنیادی کودک رویکرد نویی هست که در سالهای اخیر در کشور به آن توجه شده و حدود ۴ سال است که به صورت تشکیلاتی سازمان یافته فعالیت دارد و از استان هرمزگان تعداد انگشت شماری از مربیان در این حوزه ورود کردند و فعالیت دارند

خانم کهن پور به عنوان مسئول کمیته کودکان استان هرمزگان پیگیر برگزاری دوره مربیگری این رشته هستند که امید است با پرورش هر چه بیشتر مربیان متخصص و زبده در این حوزه کمک شایانی به رشد و شکوفایی هر چه بهتر  فرزندان استان باشیم.

قابل ذکر است که خانم ها ملیحه کهن پور و فاطمه نوروز پور ( مدیر باشگاه مام کیتز) با کلینیک های توانبخشی و کاردرمان گران برای بهبود شرایط جسمانی و حرکتی کودکان خاص همکاری دارند.

 وی در پایان  گفت : با وجود اینکه در فضای آزاد فعالیت داریم جهت حفظ شیوه نامه های بهداشتی و همچنین کیفیت ارائه خدمات به کودکان ظرفیت پذیرش بچه ها در سانس ها محدود هست و سن کودکان ۳ تا ۱۰ سال هست که با توجه به رده سنی تفکیک می شوند.

زاهدی نژاد ریس گروه همگانی اداره کل ورزش و جوانان بیش از ۲۰ سال هست که دراداره کل ورزش وجوانان استان در پست های مختلف اداری در استان خدمت می کند. همچنین  در رشته های مختلف ورزشی به عنوان ورزشکار و مربی فعالیت داشته است.

مدرس  فدراسیون های همگانی و فدراسیون  روستایی و همچنین مدرس اداره کل ورزش و جوانان و مدرس دانشگاه پیام نور استان میباشد

در حال حاضر هم نزدیک به ۳ سال هست که به عنوان مربی حوزه کودک فعالیت دارد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!