لباس فرم دانش‌آموزان اجباری نیست

رییس انجمن اولیا و مربیان مدارس:

ارسال شده در ۳ مهر ۱۴۰۰

رییس انجمن اولیا و مربیان مدارس گفت: براساس دستورالعمل این وزارت آموزش و پرورش تامین و تهیه لباس فرم برای دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ اجباری نیست.

به گزارش آوای دریا و به نوشته ایرنا، نورعلی عباسپور افزود: سیاست کلی کشور برای انتخاب یا تعیین لباس فرم دانش‌آموزان ، عدم تحمیل و تعیین لباس متناسب با شرایط سنی، جنس و رعایت ارزش‌های دینی و فرهنگی است و در مجموع تصمیم با شورای مدرسه است.

وی ادامه داد: براساس سیاست کشوری مقرر شد که شورای مدرسه برای لباس فرم دانش‌آموزان تصمیم گیری کند که آیا دانش‌آموزان باید از لباس فرم استفاده کنند یا نه. تصمیم قطعی وزارت آموزش و پرورش این است که هیچ اجباری در تهیه لباس فرم وجود ندارد.

رییس انجمن اولیا و مربیان مدارس وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: شورای مدرسه که رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده معلمان و مدیر مدرسه در این شورا حضور دارند تصمیم می‌گیرند که باید دانش‌آموزان لباس فرم داشته باشند یا نه. البته این اعضا به عنوان ترکیبی است که همه تصیم‌گیرندگان لباس فرم ، در این شورا حضور دارند.

عباسپور تاکید کرد: رییس انجمن اولیا و مربیان به عنوان مدافع والدین نیز در این شورا حضور دارد و بر تمام اقدامات، فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورا نظارت می‌کند.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی تهیه لباس فرم برای دانش‌آموزان نظم بخشیدن به وضعیت مدارس است و حتی به گونه‌ای عمل می شود که از نظر هزینه‌ای برای خانواده‌ها گران تمام نشود. اینکه شورای مدرسه وارد می شود بخاطرهمین منظور است اگرچه برخی از مواقع خانواده‌ها نیز تامین لباس فرم را به عنوان یک مطالبه از ما می‌خواهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل استان‌ها انجام شده است؟ تصریح کرد: تامین و تهیه لباس فرم با تصمیم شورای مدرسه است همانند سرویس مدارس که باید به صورت مشروط اقدام شود و اعلام کرده‌ایم که به میزانی که دانش‌آموز از سرویس مدرسه استفاده کرد باید هزینه پرداخت کند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!