ضرورت ایجاد گرمخانه ای پر امید و احساس مفید بودن برای زنان

معاون رییس جمهوری تاکید کرد:

ارسال شده در ۳ مهر ۱۴۰۰

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی نوشت: در گرمخانه زنان بیش از گرم کردن محیط فیزیکی آنان، باید در روح و اراده شان دمید و گرمخانه ای برای امید و احساس مفید بودنشان بنا کرد.

دکتر انسیه خزعلی در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد اظهار داشت: در بازدید از گرمخانه زنان منطقه ۱۲شهرداری تهران از نزدیک شرایط زندگی و مشکلات آنها را مشاهده و بررسی کردم.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد بیش از گرم کردن محیط فیزیکی آنان باید در روح و اراده شان دمید و گرمخانه ای برای امید و احساس مفید بودنشان بنا کرد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!