برگزاری آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای بانوان در طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

ارسال شده در ۱ شهریور ۱۳۹۸

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان و مدیرکل فنی و حرفه ای استان از محل برگزاری آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای بانوان شرکت کننده در طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار سکونت گاه های غیر رسمی بندرعباس بازید کردند 

گفتنی است؛ آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای بانوان شرکت کننده در طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار در هفت محله آسیب پذیر بندرعباس ۳۱ مرداد برگزار شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!