بررسی مسائل و مشکلات مرکز اعصاب و روان زنان در محله کوی ملت ( دو هزار)

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان خبر داد:

ارسال شده در ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان از بررسی مسائل و مشکلات مرکز اعصاب و روان زنان در محله کوی ملت (دو هزار) خبرداد.

مریم یگانه ضمن بازدید از محل نگهداری بیماران اعصاب و روان و کارگاه های آموزشی و توانمند سازی گفت: باید برای بهبود وضعیت فضای نگهداری بیماران و ترمیم فرسودگی ساختمان مرکز تمهیدات لازم را اندیشید.

یگانه افزود: اتاق پزشک نیاز به تجهیز و بهسازی و تعمیرات اساسی دارد.

یگانه گفت: از کلیه آحاد جامعه می خواهیم نگاه ویژه ای به این مرکز داشته باشند، چرا که در بین بیماران افراد بدسرپرست و یا مجهول الهویه هم هستند که جایی در آغوش خانواده ها ندارند.

لذا لازم است همه باهم به یاری این بیماران بشتابیم و در جهت بهسازی محل نگهداری آنها اقدام کنیم تا دغدغه های خانواده های آنان کمتر گردد.

در این بازدید یگانه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، رنجبر مدیر کل بهزیستی استان حضور داشتند و نسبت به بهبود مرکز تصمیماتی اتخاذ کردند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!