خدیجه احترامی دبير كميته بانوان كميسيون فرهنگی اجتماعی کلانشهر های ایران شد

ارسال شده در ۲ مرداد ۱۴۰۰

بير كل مجمع شهرداران كلانشهرهای ايران خدیجه احترامی را به عنوان دبير كميته امور بانوان كميسيون فرهنگی و اجتماعی کلانشهرهای ایران منصوب كرد .

خانم خديجه احترامی كه پيش از اين مشاور امور بانوان شهرداری كلانشهر بندرعباس بود از سوی كمال مرادی دبيركل مجمع شهرداران كلانشهر های ايران به سمت دبير كميته بانوان كميسيون فرهنگی و اجتماعی این مجمع منصوب شد.

در متن حكم آمده است :

سركار خانم مهندس خديجه احترامی ، مشاور امور بانوان شهرداری كلانشهر بندرعباس ؛ نظر به حسن سوابق و تجارب ارزشمند و بنا بر پيشنهاد دبير كميسيون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران كلانشهري ايران به موجب اين حكم شما را به به دبير كميته بانوان كميسيون فرهنگی و اجتماعی منصوب مينمايم .

اميد است با تكيه بر ظرفيت بالای علمی ، عملی و مديريتی در حوزه بانوان زمينه ساز مساعد و خلاقانه ای برای همگرايی و هم افزايی هدفمند بين معاونين امور فرهنگي و اجتماعي و رؤسای سازمان های فرهنگی اجتماعی، ورزشی ، و … ديگر مسئولين أهداف تعيين شده و تحقق توسعه سلامت ، نشاط ، و همبستگي اجتماعي ما بين بخش بانوان و شهروندان كشور باشيد .

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!