بررسی شاخص ها و انتظارات برنامه‌ های سلامت نوزادان و کودکان

ارسال شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانس بررسی شاخص ها و انتظارات و چالش‌ های برنامه سلامت نوزادان و کودکان با حضور مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ویژه مدیران و معاونین بهداشتی و کارشناسان سلامت نوزادان و کودکان شهرستان‌ های تابعه در مرکز بهداشت استان برگزار شد.

مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن قدردانی و تشکر از کارشناسان شهرستان ها در رهگیری فعال کووید ۱۹ در مادران باردار و کودکان بر اهمیت انجام مطلوب مراقبت های پیش از بارداری و دوران بارداری و نقش آنها در پیشگیری از مرگ نوزادان تأکید کرد.

آرزو مبارک آبادی با اشاره به اینکه مرگ کودکان زیر پنج سال به عنوان یکی از مهم ترین شاخص‌ های توسعه پایدار کشورها در حوزه سلامت می باشد. گفت: هدف از برگزاری این جلسه تجزیه و تحلیل علل مرگ نوزادان و کودکان و ارائه مداخلات لازم جهت پیشگیری از مرگ و میر کودکان ، نوزادان و ارتقاء سلامت این گروه سنی  میباشد.

شیرین سلطانی رئیس گروه برنامه سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،ضمن ارائه شاخص ها و چالش های برنامه سلامت نوزادان و کودکان ، به انتظارت  در جهت ارتقاء شاخص ها در راستای کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان  زیر ۵ سال پرداخت. در این جلسه مسئولین سلامت خانواده شهرستان های تابعه گزارش از فعالیت های انجام یافته و یا در دست اقدام در زمینه پیشگیری از مرگ نوزادان و کودکان ۱تا۵۹ماهه ارائه نمودند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!