راه اندازی ۵ مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در هرمزگان

ارسال شده در ۱۲ تیر ۱۴۰۰، توسط ایسنا

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان از راه اندازی ۵ مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با تجهیزات فنی و تخصصی توسط شورای هماهنگی بهداشت و درمان نیروهای مسلح خبرداد.

وی عنوان کرد: جهت راه اندازی مراکز واکسیناسیون تجمیعی و پیشبرد این فرایند از توان و پتانسیل بسیج جامعه پزشکی و نیروهای بهداشت و درمان تیروهای مسلح استفاده می شود.

نوروزیان اظهار کرد: راه اندازی ۵ مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با تجهیزات فنی و تخصصی توسط شورای هماهنگی بهداشت و درمان نیروهای مسلح که دو مرکز تجمعی در شهر بندرعباس و ۳ مرکز تجمعی واکسیناسیون در جزیره قشم و شهر بندرلنگه و شهر میناب مورد انتظار است که در شهرستان بندرعباس با توانایی انجام واکسینه کردن ۱۰ هزار نفر در روز مطابق استاندار با ۳۰ تیم عملیاتی و در شهرستان میناب و بندرلنگه و جزیره قشم با توانایی انجام واکسینه کردن یک هزار نفر در روز با ۱۰ تیم عملیاتی در شهرهای مذکور صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد:  با راه اندازی این ۵ مرکز تجمیعی واکسیناسیون امیدواریم ابزار لازم برای واکسیناسیون گروه سنی که در اولویت دریافت واکسن هستند فراهم شود.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!