برگزاری گروه کاری اشتغال و توانمندسازی بانوان

با هدف شناسایی فرصت های شغلی و ظرفیت های اقتصادی جهت ایجاد اشتغال بانوان

ارسال شده در ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

گروه کاری اشتغال و توانمندسازی با هدف شناسایی فرصت های شغلی و ظرفیت های اقتصادی جهت ایجاد اشتغال بانوان برگزار شد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان با تاکید بر ضرورت بررسی اشتغال زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی و شهری این مسئله را از دغدغه های اصلی دفتر امور بانوان عنوان کرد.

مریم یگانه افزود: این افراد با دو موضوع اصلی تامین معاش و مدیریت خانواده روبه رو هستند و حمایت هایی که در زمینه اشتغال آنها صورت می گیرد،  می تواند به بازیابی هویت اجتماعی آنها کمک کند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!