آموزش و فرهنگ سازی بهترین راهکار افزایش جمعیت سالم است

ارسال شده در ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

جلسه برنامه راهبردی صیانت از جمعیت با حضور معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسط مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس این معاونت جهت مدیران، معاونین بهداشتی، مسئولین و کارشناسان سلامت خانواده شهرستانهای تابعه بصورت وبینار برگزار شد.

مهندس احمدی معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: آموزش و فرهنگ سازی بهترین راهکار افزایش در جمعیت سالم و تغییر نگرش و باور عموم جامعه است.

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه موضوع جمعیت به عنوان یکی از دغدغه های حاکمیتی در کشور مطرح شده است باید اقدامات لازم را برای افزایش جمعیت انجام داد.

آرزو مبارک آبادی در دخصوص شاخص های جمعیتی، روند کاهشی نرخ باروری کلی در کشور و استان و هم چنین جایگاه استان در منطقه و مقایسه با استانهای همجوار توضیحاتی ارائه کرد.

وی به نقشه راه وزارت بهداشت و راهبردهای منتخب استان و تدوین برنامه عملیاتی صیانت از جمعیت اشاره کرد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!