درباره ما

ما از زنانی حرف میزنیم که
نامشان معادل معجزه است
ما از فروغ ها
از سیمین ها ،
از پروین ها
از آهو خانم ها حرف می زنیم
از تمام آنهایی که خریدار "ترس" نبودند
از آنهایی که چو کوه ایستادند
و نشان دادند زن بودن، بالاتر از معجزه است
آوای دریا اولین هفته نامه الکترونیکی استان هرمزگانصاحب امتیاز و مدیر مسئول: زهره کرمی
قائم مقام مدیر مسئول: مرتضی غریبی
مدیریت بخش بازرگانی: عالیه بازگیر

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!